zaterdag 2 mei 2015

Voorlichting is alles

Een vriendin stuurde mij een advertentie van een uitzendbureau waarin een bedrijf in Zuid-Spanje Nederlandse HR-medewerkers zocht. In die advertentie stond dat het salaris misschien laag leek maar dat het levensonderhoud hier IMMERS ook lager was dus dat hier met € 1000,00 netto prima te leven is.

Afgelopen dinsdag had ik een gesprek met een Spaanse belastingadviseur en naar aanleiding daarvan had ik ook maar eens een begroting voor de periode vanaf mei 2015 in elkaar geknutseld.In april had ik mijn eerste loonstrook ontvangen die volledig de periode van een vast contract dekte dus ik had een richtbedrag. Dat richtbedrag ligt inderdaad rond de € 1000,00. 
De belastingadviseur legde mij een paar dingen uit en gaf mij de waarschuwing dat de kans groot was dat mijn inkomen de komende maanden achteruit zou gaan en dat daar daar niet eerder dan in november/december iets aan te doen zou zijn.

Wat wil het geval? In Spanje hebben ze een hele reeks licht oplopende belastingschijven. Je maandsalaris * 12 bepaald je schijf en als je eenmaal in een bepaalde schijf terecht komt dan is verlaging geen optie meer (het kan alleen verder omhoog). 
Voorbeeld: stel dat ik op basis van mijn jaarsalaris in de 6% schijf zou vallen. In januari krijg ik normaal salaris, dus 6%. In februari krijg ik de uitbetaling van een minimal service day (een feestdag in Spanje maar onze klant wil dat we bereikbaar zijn) en ik krijg 2 overuren uitbetaald. Hierdoor wordt mijn maandsalaris hoger en dus ook een hoger belastingtarief, stel 6,5%. In mei heb ik weer een minimal service day gedraaid en die wordt in juni uitbetaald. Daarnaast heeft mijn werkgever besloten om een groot deel van de overuren die ik in november en december 2014 gemaakt heb alsnog uit te betalen. Dat zal ook ergens vanaf juni op de loonstrook terecht komen. Weer een hoger maandsalaris, dus weer een hoger belastingtarief en zo gaat dit het hele jaar door. In november/december kan ik naar de belastingadviseur om via hem een verzoek in te dienen om het percentage wat ik dan aan belasting betaal voor het jaar 2016 terug te zetten tot 6 en dan begint het hele verhaal weer van voren af aan. 
Het is wel zo dat ik het teveel betaalde aan belasting terug kan krijgen, inclusief een soort van huurtoeslag. Maar dat doet er niet veel aan af dat de kans groot is dat ik in december rond de 12 tot 15% belasting zal betalen waardoor mijn inkomen echt minder zal zijn dan de € 1000,00 die de advertentie voorspiegelt.

Voor voorlopig is mijn plan als volgt: alles wat ik de komende maanden meer krijg uitbetaald dan de € 1000,00 waarop ik mijn begroting op heb gebaseerd, zet ik op een spaarrekening en dat gebruik ik dan om de maanden aan te vullen waarbij mijn salaris minder is. Daarnaast heb ik waarschijnlijk ook recht op een kleine teruggaaf van de Spaanse belastingdienst over 2014, wat ook zal helpen om mijn maandelijkse netto inkomen op peil te houden. Wat ik wil voorkomen is dat ik mijn spaargeld moet gebruiken om in leven te blijven. Daar is mijn spaargeld niet voor bedoeld.

Wat kun je doen als je € 1000,00 verdiend? Op basis van mijn spreadsheet (ik hou tot op de cent nauwkeurig al mijn uitgaven bij) heb ik een overzicht gemaakt vanaf april 2014 tot en met maart 2015. Deze jaarbedragen heb ik gedeeld door 12 en daar heb ik mijn maandbegroting op gebaseerd (de meeste bedragen afgerond naar ronde bedragen).
Huur: 399,00
Gas/water/licht/petroleum: 75,00 (voor Spaanse begrippen heel netjes)
Spaanse les: 80,00
Yoga: 30,00
Koor: 10,00
Internet: 37,00
Bankkosten: 4,00
Supermarkt: 140,00 (niet echt minder dan dat ik in Nederland kwijt was)
Verzekeringen: 82,00
Totaal uitgaven: 857,00
Ik moet hierbij wel de aantekening maken dat Spaanse les, yoga en koor afhankelijk zijn van wel of geen les of repetitie. In juli en augustus is er geen yoga en koor en dus hoef ik die maanden ook niet te betalen. Spaanse les betaal ik alleen voor de lessen die ik daadwerkelijk volg, dus vakanties of andere afzeggingen hoef ik ook niet te betalen.

Aan kleding, zakgeld, vakanties en kleine aankopen voor het huis blijft dus € 1000,00 -/- € 857,00 = € 143,00 per maand over. Dat is niet alleen voor Nederlandse begrippen weinig. 
Ik probeer nu een manier te vinden om gedurende de maand een snel overzicht te hebben hoeveel geld ik van die € 143,00 nog over heb als ik een aankoop moet doen of een spontane uitnodiging krijg voor een terrasje.Misschien moet ik mij eens gaan verdiepen in de wereld van de apps om te kijken of daar iets van een uitgaventracker bij zit. Tips zijn welkom.

1 opmerking:

  1. Goed voorbeeld van hoe we soms gebaat zijn bij het advies van de een deskundige zoals een belastingadviseur!

    BeantwoordenVerwijderen